Гоёлын баглаа #114

41,000

9ш улаан сарнай талархсан сэтгэлийн илэрхийлэл болдог.

Тайлбар

Улаан сарнай нь ариун хайрын элч.