Хайр

8,900

Хайр бол хамгийн аугаа зүйл билээ. Хайрын хүчээр ертөнц оршин тогтнож байна.

Description

Хайр бол хамгийн аугаа зүйл билээ. Хайрын хүчээр ертөнц оршин тогтнож байна.