Төлбөр төлөх боломжууд

Дансаар шилжүүлэх

Хаан банкны данс: 5071049049                  Хүлээн авагч Л.Дагвасүрэн

Голомт банкны данс: 1819170110            Хүлээн авагч Л.Дагвасүрэн

         Банкны картаар төлөх

Hipay төлбөрийн системийг ашиглан дурын банкны картаар худалдан авалтынхаа төлбөрийг хийх боломжтой

TDB Pay -ээр төлөх